Jeigu nusprendėte sukergti…

1. Klubo narys prieš veisdamas privalo susipažinti su LKD ir terjerų klubo veisimo nuostatų reikalavimais bei rekomendacijomis.Šiuos dokumentus skaitykite čia.

2. Svarbu. Visiems kergiamiems LKD klubų narių šunims (patinams ir kalėms) turi būti atliktas genetinio profilio -DNR(ISAG)- tyrimas. Jei kalė kergiama užsienyje, šuns DNR pasas pageidautinas, bet nebūtinas. Jei šuns savininkas nepateikia DNR paso, kalei DNR profilio atlikti nebūtina. Siuntimo formą bei patvirtintą vet.gydyklų bei laboratorijų sąrašą rasite čia. Tyrimo rezultatas turi būti gautas iki šuniukų vados kilmės dokumentų užsakymo pateikimo.

3. Jeigu nusprendėte sukergti savo kalytę, pirmiausia klube turite gauti kergimo sutarties formą, kurią jums ir patino, su kuriuo kergsite, savininkui reikės pasirašyti ir vėliau, kai jau ateis laikas užsakyti jūsų šuniukams kilmės liudijimus, turėsite pridėti šalia kitų reikalingų dokumentų . Tam reikalinga patino kilmės liudijimo kopija. Jei veisiama kalė turi daugiau nei vieną savininką ar kalės savininkas nesutampa su veisėju, turi būti pateikta bendrasavininkystės ar veisimo teisės perdavimo sutartis. Klubo išduota kergimo sutartis galioja 6 mėnesius. Kergimo sutartis išduodama nemokamai.

4. Per penkias (5) dienas nuo šuniukų gimimo apie tai turite pranešti klubui el.paštu – ltmk.info@terjeruklubas.lt, atsiųsdami kompiuteriu užpildytą formą ‘Pranešimas apie gimusią vadą”.

5. Maždaug po 4 savaičių šuniukų kilmės liudijimų užsakymui veisėjas klubui pateikia šiuos duomenis:
visų kalytės ir patinėlio parodose gautų įvertinimų ir titulų kopijas, čempionų ar darbinių sertifikatų kopijas, užpildo vados tėvų pasiekimų lenteles;
Pastaba. Kilmės liudijimo kaina skaičiuojama gavus užsakymą, vėliau neperskaičiuojama – tokia yra LKD nuostata;

visus kalei ir patinui atliktų sveikatos tyrimų dokumentus (pvz. akių, girnelės, širdies, kiti specifiniai tyrimai). Rekomenduojame atlikti sveikatos tyrimus, net jeigu jie ir nėra privalomi;

užpildytą kilmės dokumentu užsakymo formą su šuniukų vardais, kurie turi prasidėti ta pačia raide bei atitikti kitus LKD veisimo nuostatų reikalavimus. Šuniuko vardas kartu su veislyno pavadinimu negali viršyti 40 spaudos ženklų;

abiejų šalių pasirašytą kergimo sutartį;

jeigu šuniukai bus eksportuojami iš Lietuvos, reikia užpildyti atskirą formą nurodant būsimų savininkų pavardę bei tikslų adresą;

jeigu norite registruoti veislyno vardą, turite pateikti užpildytą veislyno registravimo formą , kurioje būtina prioriteto tvarka įrašyti kelis (3-4) pageidaujamus pavadinimus. Veislyno vardo registracija FCI veislynų rejestre užtrunka apie 2 mėnesius, tad tuo reikėtų pasirūpinti dar iki šuniukų gimimo.

6. LKD paruoštas čipavimo pažymas klubas persiunčia veisėjui elektroniniu paštu. Turėdamas šias pažymas veisėjas pas veterinarą ženklina (čipuoja) mažylius. Po čipavimo, pažymas su užklijuotais čipų numeriais veisėjas nuskenuoja bei atsiunčia klubui. Po to veisėjas sumoka į klubo sąskaitą nustatytą mokestį už kilmės liudijimus ir atvyksta į klubą su šuniukais bei veterinaro pasirašytomis čipavimo formomis (prieš tai suderinęs atvykimo laiką), kur juos apžiūri klubo atstovas ir atiduoda pasirašytus šuniukų kilmės liudijimus.

Svarbu. Veisėjas turi užtikrinti, kad vada bus paženklinta vienu metu elektronine tapatybės nustatymo priemone (ETNP) ir duomenys bus įrašyti į LKD išduotas ženklinimo pažymas. Ženklinamų šuniukų amžius turi būti nuo 6 sav. iki 4 mėnesių. Šuniukų ženklinimas turi atsispindėti jų kilmės liudijimuose. Nepaženklinus šuniukų iki 4 mėnesių, turi būti atlikti vados genetiniai tėvystės tyrimai, kuriuos apmoka veisėjas; priešingu atveju kilmės liudijimai skelbiami negaliojančiais. Esant reikalui, veisėjas privalo sudaryti sąlygas LKD klubo atstovams apžiūrėti vadą.

7. Veisėjas per penkias (5 ) darbo dienas pateikia klubui užpildytą formą “Duomenys apie vadą”. Nepateikus šios formos LKD gali atsisakyti išduoti kilmės dokumentus sekančioms veisėjo šuniukų vadoms.

8. Veisėjas šuniukus gali parduoti tik su kilmės liudijimais ir veterinariniais dokumentais, atspindinčiais vakcinaciją, bei identifikuotus elektronine tapatybės nustatymo priemone (čipuotus). Veisėjas privalo laiku atlikti šuniukų dehelmintizaciją ir užtikrinti veterinarijos gydytojo sertifikuotą, šuniukų amžių atitinkančią vakcinaciją.

9. Realizavęs šuniukus veisėjas klubui pateikia šuniukų perdavimą naujam šeimininkui patvirtinančių dokumentų kopijas. Nepateikus šių dokumentų laikoma, kad šuniukai ir toliau juridiškai priklauso veisėjui.

LKD svarsto ginčus tarp veisėjo ir šuniuko savininko tik tais atvejais, kai tarp jų buvo pasirašyta tarpusavio įsipareigojimų sutartis.

Prašome veisėjus laikytis klubo tvarkos ir neraginamiems pateikti reikalingus dokumentus.

Klubo nariams skirti oficialūs dokumentai bei formos yra šioje svetainėje. Iškilus neaiškumams, prašome kreiptis tel. 8 687 78 777, 8 687 49 876 arba rašyti el.paštu ltmk.info@terjeruklubas.lt