Instrukcija. Kaip elgtis įmynus į šuns kaką?

1. Jei į minėtą daiktą (estetiniais sumetimais čia jį vadinsime produktu X) įmynėte lauke:
1.1. Galima batą pavalyti:
1.1.1. Į žolę;
1.1.2. Įėjus į pirmą pasitaikiusią laiptinę, pasinaudojant pirmu pasitaikiusiu kilimėliu;
1.1.3. Galima mėginti patrepsėti baloje.
1.2. Galima nedaryti nieko ir laukti, kol nudžius bei nutrupės.
1.3. Kol batas padengtas neaiškia medžiaga, produktą X galima ištrypti, idant kiti į jį neįliptų.
1.4. Produkto X likučius galima nuridenti į atokesnę, saugesnę vietą.*

2. Remiantis kiaulystės dėsniu, jums vienam būnant namie, produktą X jūs pastebėsite laiku ir į jį neįlipsite.

3. Jei susirinkus svečiams aptikote produktą X su ryškiu sutrypimo pėdsaku, reikia:
3.1. Visiems nedelsiant pranešti apie įvykį.
3.2. Pasiūlyti svečiams nusiauti ir apžiūrėti savo avalynę.
3.3. Kol svečiai apžiūrinės savo batus, reikia garsiai piktintis*.
3.4. Savo avalynę reikia apžiūrėti paskutiniam.
3.5. Aptikus negerų dalykų ant nuosavų šlepečių reikia:
3.5.1. Pradėti panikuoti ir nepamiršti kuo daugiau pritrepsėti, pvz., ant kilimo;
3.5.2. Nenueinant nuo stalo reikia pradėti švarinimosi procesą.
3.6. Baigus švarintis galima išvėdinti kambarį.

4. Išėjus svečiams, jūsų šuniukas pasiprašys į lauką ir ten tvarkingai „apsiformins“.

5. Grįžtant iš lauko, reikia į butą įnešti savo kilimėlį*.

6. Visi kiti nenumatyti atvejai.

* Paaiškinimai:

1.4 – Kadangi batas vis tiek purvinas, galime atlikti pilietinę pareigą ir nuo to nemalonumo apsaugoti savo kaimynus.
3.3 – Rekomenduotinas frazes tarti su atitinkama veido išraiška: „Fui, kaip smirda“, „Dvokia pačiu X“ ir t. t. Susirūpinusių svečių būtinai reikia paklausti: „Gal čia jūs taip kvepiate?“
5 – Kadangi į tokią situaciją gali pakliūti jūsų kaimynai, kilimėlį reikia laikyti namie. Tada jūsų kilimėliui nebegresia 1.1.2 punktas.

Šaltinis: fauna.savel.org